Image1 Image2 Image3 Image4

On-line příprava na přijímací zkoušky vysokých škol

Uvedené kurzy jsou primárně koncipovány k přípravě na přijímací zkoušky na prestižní vysoké školy, rovněž ale dobře poslouží jako doplněk k přípravě na přijímací zkoušky na obory s obdobnými požadavky, jako doplněk na maturitní zkoušku, ke zlepšení studijního prospěchu, zopakování studijní látky nebo k rozšíření Vašeho obzoru o další znalosti.

Absolvováním kurzu můžete zvýšit svoji šanci uspět na přijímacích zkouškách například těchto vysokých škol: většina oborů Masarykovy univerzity, lékařské fakulty, Vysoká škola ekonomická v Praze, psychologické obory, 15 vysokých škol, které mají jako součást přijímacích zkoušek SCIO OSP (dalších 19 k nim přihlíží), atd.

Kurzy k zakoupení »


On-line příprava na přijímací zkoušky středních škol

Uvedené dva kurzy jsou primárně koncipovány k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy. I tyto kurzy rovněž dobře poslouží pro zlepšení studijního prospěchu, zopakování studijní látky, zopakování si základů nebo k rozšíření Vašeho obzoru o další znalosti.


Speciál pro základní školy

Zvláště pro studenty základních škol jsme připravili diktátový kurz. Díky němu můžete vylepšit své známky z diktátů z českého jazyka a zopakovat si řadu gramatických jevů.

Kurzy k zakoupení »