Image1 Image2 Image3 Image4

Přijímací zkoušky z českého jazyka na střední školy

Přípravný on-line kurz

On-line kurz je koncipován jako přípravný a procvičovací k přijímacím zkouškám na střední školy. Obsahuje 6 výukových tematických kapitol z českého jazyka, více než 500 úloh, doplňovačky, diktované diktáty a k procvičení také reálné přijímačkové zadání z různých středních škol z minulých let před zavedením jednotné přijímací zkoušky. K on-line kurzu jsou nabízeny konzultace s lektorem (mail, Skype) - nyní zdarma a v neomezeném čase! Prohlídka kurzu a některé kapitoly jsou zdarma pro každého...

Zakoupit kurz »

Pro koho je kurz určený

Kurz je primárně zaměřen k přijímacím zkouškám na střední školy, kde jsou vyžadované znalosti z českého jazyka. Kurz Vám může rovněž dobře posloužit jako doplněk ke zlepšení průměru známek z češtiny a také samozřejmě i pro zlepšení Vašich základních gramatických znalostí.

Obsah kurzu

Kurz vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a obsahuje v tematicky rozdělených kapitolách učivo základní školy. Student se podrobně seznámí s kapitolami:

  • Slovní zásoba a tvoření slov
  • Hláskosloví (zdvojené hlásky, pravopis s/z, ě/je, mě/mně, velká písmena)
  • Vyjmenovaná slova
  • Tvarosloví (podstatná jména, přídavná jména, zájmena,...)
  • Skladba (shoda podmětu s přísudkem)
  • Interpunkce ve větách
  • Základy slohu
  • Základy literatury
  • Všeobecný přehled

Při studiu si také vyzkoušíte reálné psaní diktátů, jsou pro Vás nachystané jako mp3 namluvené lektorem. V závěru kurzu máte k vyzkoušení 14 vzorových zadání z reálných přijímacích zkoušek.

Neomezený kontakt s lektorem

Nedílnou součástí kurzu jsou konzultace s lektorem. Konzultaci Vám nyní nabízíme časově neomezenou a bez příplatku k ceně kurzu! To znamená, že do konce platnosti kurzu se můžete ptát na cokoli z tématu kurzu a jakkoli často. Konzultace zpravidla probíhají přes email, Skype.

Stejně tak můžete konzultovat s dalšími studenty kurzu přes fórum a chat, což Vám vřele doporučujeme. Kontakt s lektorem i ostatními studenty znatelně posouvá efekt on-line výuky.

Délka kurzu

On-line kurz si můžete zapsat kdykoli. Navštěvovat ho můžete vždy po dobu jednoho roku (365 dní). V případě, že chcete trvání kurzu mírně prodloužit, napište.

Vyzkoušejte zdarma

Každý náš kurz si můžete prohlédnout a některé kapitoly studovat zdarma. Kapitoly, které jsou Vám přístupné v rámci prohlídky, jsou označené hvězdičkou. Nechceme, abyste kupovali zajíce v pytli. Pokud by Vám k získání přehledu o kurzu zpřístupněné kapitoly nestačily, napište nám email a kurz Vám zpřístupníme na omezenou dobu v plné funkčnosti.

Cena kurzu

Kurzovné činí 450 Kč. Vybrané kurzovné používáme na rozvoj a chod Samouka, konzultace Vašich lektorů, tvorbu dalších kurzů, podporu neziskových projektů, atd. Více informací se můžete dozvědět zde:

Výhody on-line kurzu

Studovat můžete v čase, který se Vám hodí, a to z pohodlí domova online. Studujete vlastním tempem, ušetříte čas i peníze za dojíždění do prezenčních kurzů, nemůže se stát, že prošvihnete čas zápisu do kurzu (do online kurzu se můžete zapsat kdykoli). Jako jediná online vzdělávací agentura nabízíme nyní ke kurzu zdarma (v jeho ceně) neomezené konzultace s lektorem, z toho důvodu můžete konzultovat s lektorem mnohem déle než v prezenčních kurzech, kde jsou studenti omezeni striktním časem trvání kurzu.

Certifikát o absolvování kurzu

Po úspěšném složení kurzu od nás obdržíte certifikát o absolvování kurzu. Certifikát si můžete sami ihned vytisknout nebo nás požádat o zaslání poštou na Vaši adresu.

Zakoupit kurz »